Suprotterbin Diaschultifi

Your Space 1 pro ZŠ a víceletá gymnázia - pracovní sešitPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Martyn Hobbs, Julia Starr Keddle, Helena Wdowyczynová, Lucie BetákováČernobílý pracovní sešit k učebnici Your Space 1 včetně unikátních kódů s přístupem na online procvičování na portálu Škola s nadhledem. Pracovní sešit procvičuje látku z učebnice, vede k sebehodnocení a nabízí náměty na projekty. Součástí pracovního sešitu je i přehled gramatiky s českým komentářem a slovníček po lekcích s výslovností a překladem do češtiny. obsahuje stejná cvičení jako původní pracovní sešit snadno najdete příslušnou audionahrávku navíc získáte další online procvičování s okamžitou zpětnou vazbou na www.skolasnadhledem.cz Pracovní sešit obsahuje: další možnosti procvičení jazyka uvedeného v učebnici ve formě úkolů i hravých aktivit, jako jsou křížovky, přiřazovačky apod. další rozvoj komunikačních dovedností procvičení poslechu – audionahrávky jsou k dispozici v on-line podpoře na www.yourspace.fraus.cz část Your progress v každé lekci umožňující žákům sebehodnocení a případnou další práci na základě této zpětné vazby část Your project v každé lekci poskytující žákům příležitost uplatnit své jazykové i mimojazykové dovednosti a vytvořit vlastní dílo přehled gramatiky v češtině a slovníček po lekcích Your Space je čtyřdílný soubor učebnic určený pro výuku angličtiny na druhém stupni základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Učebnice vychází z britského prostředí a vybízí ke srovnávání s naší českou kulturou. Pokrytá témata odpovídají RVP ZV (včetně průřezových témat a mezipředmětových vztahů) a jsou zpracována způsobem atraktivním pro dnešní digitální generaci (zařazení textů v podobě blogů, chatů, SMS). Umožňují také využití metody CLIL. Slovní zásoba vždy obsahuje několik autentických frází pro reálnou komunikaci s vrstevníky. Pozornost se věnuje také fonetice. Gramatika je prezentována induktivně, ale využívá i srovnání s češtinou. Každý díl začíná opakováním látky z předchozích dílů. Učebnice se věnuje utváření a rozvoji klíčových kompetencí; kromě základní komunikační kompetence jsou to především kompetence k řešení problémů a kompetence k učení. Do témat jsou zařazeny fotopříběhy, čtecí a poslechové texty, jejichž prostřednictvím se žáci seznamují se životem svých vrstevníků v jiných zemích. Témata jsou laděna zábavně a zároveň využívají zájmu teenagerů o vážnější společenské otázky. Obsah Your Space 1:Témata: domov, rodina, denní program a volný čas, škola, země a národnosti, EvropaGramatické jevy: slovesa be, have got, can, must, imperativ, přítomný prostý čas, přítomný průběhový čas; vazba there is/are, množné číslo, much/many/any, přivlastňovací zájmena, osobní zájmena v předmětovém pádě, frekvenční příslovce, předložky


Moje vysokoškolské možnosti stipendia. Doporuujeme k uebnicím NOVÉ GENERACE. Vtinu úkol lze vak pouít i ve spojení s jinými uebnicemi. Hodnocení a recenze Your Space 1 Pracovní seit od ostatních uivatel. YOUR SPACE 14. Kniha Your Space 1 pro Z a VG PS Autor Martyn Hobbs Julia Starr Keddle Pracovní seit procviuje látku z uebnice vede k sebehodnocení a nabízí námty na projekty.


Your Space 3 pro Z a VG. Pracovní seit vede áky k sebehodnocení a nabízí námty na projekty. Večerní Bible Studie u mě. Vyuijte slueb knihoven objednávejte stahujte kdykoliv a kdekoliv. Objednávejte knihu Your Space 1 pro Z a VG Pracovní seit v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnií ceny 450 výdejních míst 99 spokojených zákazník. Armáda online vysoká škola. Knihovny pod jednou stechou. 7900 K do koíku skladem 2 kusy SEVT kód Hravá fyzika 6 pracovní seit nová ada 9500 K do koíku skladem 10 kus SEVT kód 105 Sbírka úloh z fyziky pro Z 1. MBA nezisková správa pracovních míst. Uebnice vychází z britského prostedí a vybízí ke srovnávání s naí eskou kulturou.Your Space 1 Píruka uitele Nejlevnjí knihyhttpsnejlevnejsiknihy.czknihayourspace1prozsavgpu.htmlKupte knihu Your Space 1 Píruka uitele Keddle Julia Starr Hobbs Martyn Wdowyczynová Helena Betáková Lucie s 5 slevou za 474 K v oveném obchod. Your Space 3 pracovní seit. Nejvtí výbr za nejlepí ceny zboí eský jazyk 9 pro základní koly a víceletá gymnázia pracovní s 537 2 v nejvyí kvalit. eský jazyk 3.r. NCRB knihy třídy 11-12 anglická verze 2017. stupni základní koly a v odpovídajících ronících.

Nejstarší britská literatura.


Jak číst knihy PDF v mobilu Your Space 1 pro ZŠ a víceletá gymnázia - pracovní sešit PDF. E-knihy vydajte si knihu Martyn Hobbs, Julia Starr Keddle, Helena Wdowyczynová, Lucie Betáková.