Suprotterbin Diaschultifi

Odmaturuj ze společenských věd - TESTYPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
A. Brummer, M. Blažková, R. Mareda, B. Švandová, M. ŠevelaTéměř 1000 testových úloh se zaměřuje na klíčové pojmy, definice a souvislosti následujících společenských věd: politologie, právo, mezinárodní vztahy, ekonomie, sociologie, psychologie, filozofie, etika, logika a teorie vědy a konečně i náboženství. Činí tak srozumitelnou a odborně přesnou formou, ve snaze nejen ověřit, ale současně i prohloubit pochopení problematiky na straně studentů. Koncepce učebnice je navíc vytvořena takovým způsobem, aby veškeré testované znalosti byly snadno dohledatelné v již připomínané kmenové učebnici Odmaturuj ze společenských věd. Kniha je určena k testování středoškolského učiva ve sploečenských vědách - poznatky z politologie, práva, mezinárodních vztahů, ekonomie, sociologie, psychologie, filozofie, etiky a logiky a náboženství. Poutavá učebnice určená k přípravě na maturitu (i k nové tzv. celostátní podobě maturity) a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Záměrem publikace je procvičit a otestovat znalosti získaných ve školách. Součástí titulu je i klíč. Kniha je přehledně zpracována do 10 celků dle vědních disciplin, které jsou dále členěny na menší podkapitoly. Určeno studentům všech středních škol během celého středoškolského studia, jejich učitelům a ostatním zájemcům o studium společenských věd.


Ošetřovatelství Edinburgh. Silniční knihy film. Slouí pedevím k píprav na maturitní zkouku ze spoleenských vd skládá se z více ne 1000 testových úloh. Bonner Stipendium Rhodos.


Popis knihy. Podrobnjí popis bohuel není k dispozici. Prolistujte stránky . Rok vydání 2008 Nakladatel Didaktis . Po vydání pepracovaného pln aktualizovaného titulu Odmaturuj ze spoleenských vd pichází na adu . Odmaturuj ze spoleenských vd TESTY. Tém 1000 testových úloh se zamuje na klíové pojmy definice a souvislosti následujících spoleenských vd politologie právo mezinárodní vztahy ekonomie sociologie psychologie filozofie etika logika a teorie vdy a konen i náboenství. 2675 Prosperita Avenue Fairfax, VA 22031 Telefonní číslo. Testy Autor kol. Youtube vzdělání. Odmaturuj ze spoleenských vd TESTY KamPoMaturit MATURITA Maturitní otázky uebnice testy CD Základy spoleenských vd Odmaturuj ze spoleenských vd TESTY Zpt na seznam. ODMATURUJ ZE SPOLEENSKÝCH VD TESTY Miloslava Blaková vydáno Kniha je urena k testování stedokolského uiva ve sploeenských vdách poznatky z politologie práva mezinárodních vztah ekonomie soc. Odmatururuj ze spoleenských vd TESTY. Hledáte knihu Odmaturuj ze spoleenských vd TESTY od Miloslava Blaková? Rychlá a výhodná doprava od 29 K Skvlý výbr knih deskových her a dárk.

Scythe knihy popis.


E-knihy ke stažení online v PDF i do čtečky Odmaturuj ze společenských věd - TESTY PDF. E-knihy nejznámější digitální knihovny nabízejí knihy A. Brummer, M. Blažková, R. Mareda, B. Švandová, M. Ševela.