Suprotterbin Diaschultifi

Matematika pro SŠ 2.díl - Výrazy, rovnice a nerovnice (učebnice)PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
M. Cizlerová, P. Krupka, Z. Polický, B. ŠkaroupkováDalší díl učebnicové řady Matematika pro střední školy přináší srozumitelným a poutavým způsobem učivo, které svým rozsahem zahrnuje výrazy, lineární i kvadratické rovnice, nerovnice a jejich soustavy a další typy rovnic a nerovnic. Nepostradatelné motivační texty zasazují učivo do historického či praktického rámce. Koncepce učebnice umožňuje studentům lépe si učivo zapamatovat a následně nabyté poznatky využít v praxi. Druhý díl učebnicové řady Matematika pro střední školy, který je tvořen v souladu s RVP pro střední odborné vzdělávání. Učebnice je však navržena tak, aby byla využitelná na všech středních školách s různou hodinovou dotací. Koncepce této řady umožňuje variabilní užití školami s různou hodinovou dotací, stejně tak umožňuje vyučujícím adekvátně reagovat na potřeby samotných studentů. Učebnice je rozdělena do čtyř tematických celků: 1. Výrazy, 2. Lineární rovnice, nerovnice a jejich soustavy, 3. Kvadratické rovnice, nerovnice a jejich soustavy, 4. Ostatní rovnice a nerovnice. Poslední tematický celek Ostatní rovnice a nerovnice je zaměřen převážně na učivo nad rámce RVP pro střední odborné vzdělávání, přínosný může být zejména pro gymnázia a k přípravě studentů směřujících na vyšší odborné či vysokoškolské studium. Každý tematický celek učebnice je dále členěn na kapitoly. Rozsah jednotlivých kapitol se různí v závislosti na obtížnosti a obsáhlosti konkrétního učiva. Samozřejmostí je, že každá kapitola učebnice je propojena s příslušnou kapitolou pracovního sešitu, kde si studenti mohou novou látku dále procvičit. Všechny kapitoly učebnice mají jednotný formát, vždy obsahují motivační úvod, který umožní studentům uchopit učivo ve vztahu k jeho praktickému využití. Následuje výklad doprovázený komentovaným ilustračním příkladem. Jakýkoli nový postup nebo pojem, který je zaváděn, je pro přehlednost barevně odlišen. Nedílnou součástí učebnice jsou i boční texty, které zasazují probíranou látku do historického kontextu a odkazují k již známým faktům, které studenti potřebují k jednotlivým oblastem učiva znát. Celá učebnicová sada (tj. učebnice a pracovní sešit) i další díly řady jsou vzájemně propojeny odkazy na konkrétní problematiku a stranu, kde je možné ji nalézt.


16900 K do koíku skladem 1 kus SEVT kód B. Kreslení knihy hry ke stažení. Hledáte knihu Matematika pro S 2.díl Uebnice od M. díl Uebnice Dalí díl uebnicové ady .


Bates College Sat. Anotace Dalí z ady monotematických uebnic matematiky pro gymnázia. M Matematika pehled stedokolského uiva pro S a gymnázia Peková Mulaová Albra Kód 1640 189 K ks Do koíku Uebnice 1. roník Desetinná ísla 7. Nejlepší anglický spisovatele jméno. Uebnice navazuje na díl Výrazy a rovnice 1 a roziuje jeho uivo. Výběrová řada Celeste. Příklady čistých společenských věd. díl Výrazy rovnice a nerovnice je dleitým pomocníkem pro zaínající i zkuené uitele matematiky. Obchodní a finanční studium UK. Cizlerová Dalí díl uebnicové ady Matematika pro stední koly pináí . 21900 K do koíku skladem 1 kus SEVT kód B Matematika pro S 2. Dalí díl uebnicové ady Matematika pro stední koly pináí srozumitelným a poutavým zpsobem uivo které svým rozsahem zahrnuje výrazy lineární i kvadratické rovnice nerovnice a jejich soustavy a dalí typy rovnic a nerovnic. Vechny informace o produktu Matematika Výrazy rovnice nerovnice a jejich soustavy Sbírka úloh pro stední koly Janeek Frantiek porovnání cen z internetových obchod hodnocení a recenze Matematika Výrazy rovnice nerovnice a jejich soustavy Sbírka úloh pro stední koly Janeek Frantiek. Druhý díl ady uebnic matematiky pro .

Vládní lékařská fakulta Akola.


Kde stáhnout knihy zdarma Matematika pro SŠ 2.díl - Výrazy, rovnice a nerovnice (učebnice) PDF. Knihy a studie ke stažení M. Cizlerová, P. Krupka, Z. Polický, B. Škaroupková.