Suprotterbin Diaschultifi

Hry s vyjmenovanými slovy (Soubor karet)PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Tento soubor karet pro výuku českého jazyka ve 3. ročníku obsahuje 6 listů karet s vyjmenovanými slovy a jejich obrázky a 6 listů karet s dvojicemi (příp. trojicemi) slov, která jsou zvukově podobná, ale gramaticky rozdílná, např. být/bít. Karty jsou určené k rozstříhání a mohou vhodně doplnit práci při vyvozování, procvičování i upevňování učiva. Součástí souboru karet jsou návody na didaktické hry. Soubor je vhodný k využití při výuce a procvičování učiva o vyjmenovaných slovech zejména ve 3. ročníku, kde se toto učivo vyvozuje. Své uplatnění najde však i ve 4. ročníku při opakování a prohlubování tohoto učiva. Se souborem mohou pracovat žáci jak ve škole, tak i při domácí přípravě. Učivo o vyjmenovaných slovech je obecně velmi obtížné. Stěžejní je porozumět především významu daného slova. Opora o obrázky má tak pomoci pochopit význam jednotlivých vyjmenovaných slov či slov typu být/bít, a to zejména v případech, kdy se jedná o slova méně frekventovaná, s nimiž se žáci třeba ještě vůbec nesetkali, např. čepýřit se, dmýchat, … Karty mohou být také významnou oporou pro ty žáky, kteří potřebují k zvládnutí učiva více času, tzn. tito žáci mají v dostatečně dlouhé době možnost uvědomovat si význam daného vyjmenovaného slova s pomocí obrázků. Karty lze rozstříhat tak, aby s nimi žáci mohli aktivně pracovat a manipulovat. Žáci nejdříve pracují s obrázky ve spojení se slovy, teprve později od obrázků odstřihnou i slova.


Celkem 28 karet. Typ materiálu pdf Obsah materiálu 28 karet s vyjmenovanými slovy ke kolíkování Návod Tisk laminace stíhání. Tento soubor karet pro výuku eského jazyka ve 3. trojicemi slov která jsou zvukov podobná ale gramaticky rozdílná nap. Uebnice pro výuku cizích jazyk.


16 karet s erveným okrajem s obrázky opiky a slnte v rzných situacích. PDF SOUBOR K VLASTNÍMU TISKU A LAMINACI. roníku kde se toto uivo. Jaká úroveň čtení je Tom Gates. Letecký inženýrství v Kanadě pro zahraniční studenty. AACSB účetnictví. Soubor karet obsahuje karty s obrázky vech vyjmenovaných slov a obrázky dvojic slov s . pro hry které v ebooku popisuji. PlaytestCloud věk. FAFSA C kód 115. Hry s vyjmenovanými slovy . V Poketu ve vem co dláme usilujeme o jednoduchost estetinost ekologinost zábavu a kreativitu v uení. Výborné kartiky najdete na Metodickém portálu nap. Hry s vyjmenovanými slovy SOUBOR . nkterá slova na . 12. Matematika kniha PDF. Interaktivní mluvící kniha Vyjmenovaná slova z edice Kouzelné tení seznámí dti od 8 let s vyjmenovanými slovy.

ACC Správa zdravotní péče.


Vysoká škola PDF knihy Hry s vyjmenovanými slovy (Soubor karet) PDF. Knihy v PDF fórum .