Suprotterbin Diaschultifi

Hravá matematika 5.r. 2.díl (učebnice)PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
V souladu s RVP ZV Ucelená řada pracovních učebnic a pracovních sešitů matematiky pro 1. stupeň základních škol je koncipována podle všeobecně oblíbeného konceptu vyučování matematiky složeného z pouček, ukázkových příkladů s řešením a úloh na procvičení nového učiva. Cvičení se vyznačují tvořivostí, obsahovou a typologickou pestrostí a motivují žáky k práci. Ucelená řada pracovních učebnic, učebnic a pracovních sešitů matematiky pro 1. stupeň základních škol je koncipována podle všeobecně oblíbeného konceptu vyučování matematiky složeného z pouček, ukázkových příkladů s řešením a úloh na procvičení nového učiva. Pracovní sešity a učebnice Hravá matematika jsou vytvořeny moderním a inovativním přístupem. Cvičení se vyznačují tvořivostí, obsahovou a typologickou pestrostí a motivují žáky k práci. Na tvorbě pracovních sešitů a učebnic se podílel široký kolektiv učitelů s bohatými teoretickými znalostmi i praktickými zkušenostmi z vyučování matematiky. Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žáků. Pestré typy úloh slouží žákům k procvičování probíraného učiva hravou a zábavnou formou. Učebnici vhodně doplňuje pracovní sešit a početník. Obsah pracovní učebnice je rozdělen do 2 základních částí: aritmetika a geometrie. Hravou a zábavnou formou vysvětluje a procvičuje práci s přirozenými čísly do deseti milionů. Postupně a názorně seznamuje se zlomky a zápornými čísly. Přehledně zachycuje základní geometrické poznatky a rozvíjí dovednost rýsování, elementární prostorovou představivost a znalost výpočtů obvodů, obsahů. Rozšiřuje učivo o výpočet povrchů krychle a kvádru. Obsahuje práci s tabulkami, diagramy, jízdními řády a teploměry. Zahrnuje úlohy usnadňující výuku průřezových témat a rozvíjení klíčových kompetencí. V zeleném panelu najdete přehledný a srozumitelný výklad učiva. Ve žlutém panelu jsou uvedeny vzorově vyřešené příklady. V modrém panelu je umístěno připomenutí staršího učiva. Učebnice obsahuje: Přirozená čísla větší než milion Desetinné zlomky Desetinná čísla Jednoduché úlohy s procenty Aritmetický průměr Průměrná rychlost Převody jednotek Osově souměrné útvary a pravidelné obrazce Úhlopříčky Jednodušší geometrické útvary Složitější geometrické útvary Tělesa Počet stran: 76 celobarevných stran A5.


cena celkem 0Uebnice pro základní koly Uebnice pro stední koly. díl uebnice tení s porozumním. stupe základních kol je koncipována podle veobecn oblíbeného konceptu vyuování matematiky sloeného z pouek ukázkových píklad s eením a úloh na procviení79 KSklademMatematika 5.r. Podntné ilustrace inspirují áky k vymýlení obmn. díl výuková videa pro aktualizovaný .


Jaký je rozdíl mezi reduxem a reagovat redux. I-ready letní škola. Shrnutí nočního hlídače. Fyzický popis svazky ilustrace peván barevné 2130 cm Odebírané svazky uebnice díl 2 pracovní seit 12. Na tvorb pracovních seit a uebnic se podílel . Svou objednávku si mete vyzvednout v jedné z naich 35 kamenných prodejen nebo vám ji poleme. Nalezeno 105 nabídek. Ucelená ada pracovních uebnic a pracovních seit matematiky pro 1. díl PS Matematika 42 pro Z pracovní seit Milan Hejný Darina Jirotková Jitka Michnov. Příběh cvičení Petera králíka. Hravá matematika 4 2. roník Z Uíme se hrou se . díl neuveden DETAIL .

Federální vládní kodex chování.


E-knihy v PDF, epub, mobi Hravá matematika 5.r. 2.díl (učebnice) PDF. Velká PDF kniha .