Suprotterbin Diaschultifi

Literatura pro 3.ročník středních škol - UčebnicePDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
L. Andree, J. Dvořák, M. Fránek, K. Srnská, A. Štěpánková, V. TobolíkováUčebnice je zpracována podle RVP pro střední odborné vzdělávání (ve vzdělávací oblasti Estetické vzdělávání) a podle RVP pro gymnaziální vzdělávání (ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace). Lze ji tedy použít ve výuce jak na středních odborných školách, tak i na gymnáziích. Učebnice plynule navazuje na učivo obsažené v předchozím titulu Literatura pro 2. ročník středních škol. Skládá se z 6 tematických celků, v nichž se studenti seznámí s vývojem kultury v 1. polovině 20. století a s literárními druhy a žánry, které se v daném období v literatuře nejvíce uplatňovaly, a dále s hlavními historickými, kulturními a literárními událostmi v době působení české moderny a vzniku avantgardních uměleckých směrů. Na začátku každé kapitoly je opět dvoustrana tzv. novin, kde se studenti seznámí s historickým i společenským pozadím doby, které je dále v kapitole probíráno. Dvakrát je zařazena také dvoustrana o vývoji českého divadla, která přináší množství informací o vývoji dramatické tvorby a divadelní produkce na našem území v posledním dvacetiletí 19. století a v první polovině 20. století. Jednotlivé podkapitoly učebnice jsou vnitřně provázány, a poskytují tak studentům optimální podmínky pro pochopení a osvojení probíraného tématu. Provázanost však není pouze vnitřní (v rámci učebnice), uplatňuje se zejména mezi jednotlivými částmi celé sady (učebnice – pracovní sešit – CD – průvodce pro učitele). Struktura učebnice je dodržena i v pracovním sešitě, proto je celý set přehledný a práce s ním je velmi snadná. Učebnice se tedy nezaměřuje pouze na literaturu, jejím cílem je nabídnout maximum poznatků i z dalších oblastí (společensko-historické pozadí, architektura, malířství, sochařství, hudba, …), proto je větší prostor věnován např. průběhu první a druhé světové války (zvláštní kapitola pojednává o činnosti legionářů a jejich literární tvorbě; šestý tematický celek je zaměřen na obraz druhé světové války v české i světové literatuře). Přináší rovněž přehled filmů, které se vztahují k probíraným tématům a které mohou studentům tuto tematiku vhodně přiblížit. V učebnici najdete také krátké ukázky z literárních děl, které doplňují výkladové bloky. Učebnice odkazuje i na poslechové ukázky, ty najdete na třech CD. Přepis audio nahrávek z CD ke cvičením v učebnici a pracovním sešitě učebnicové sady Literatura pro 3. ročník SŠ je součástí titulu Literatura pro 3. ročník SŠ – Průvodce pro učitele. Moderní „trendy“ grafika vhodně podporuje a doplňuje výkladové bloky, které jsou tak naprosto přehledné. Učebnice je založena také na velkém množství obrazového materiálu. Součástí učebnice jsou i komiksy, které s jistou nadsázkou přibližují studentům probírané učivo.


roník stedních kol uebnice od 40 K. roník stedních kol vychází z pvodní uebnice lépe vak reflektuje hodinovou dotaci 66 resp. roník stedních . roník stedních kol uebnice pracovní seit. Hodnocení a recenze Literatura pro 3.


Literatura Pro 3 Ročník Středních Škol

Výběr pracovního listu vysoké školy. Nezávislý vývojář softwaru. Z nakladatelství DIDAKTIS. Je vysoká škola Williama a Mary prestižní. Literatura pro 3. URLObsah pracovní seit Obsah uebnice. Vloeno 60 K . DPE.Result teletalk.com.bd/admitcard/index.php. Zdraví menší TAMU. roník S pracovní seit Zkrácená verze ISBN 81886 Didaktis Zkrácená verze pracovního seitu Literatura pro 3. Dále prodáváme globusy kolní poteby a uebnice pro pedkoláky. Kupte nebo prodejte knihu Literatura pro 1. století uebnice stedních kol 3 sv.

Ron Clark Manželka.


Kde si môžete stiahnuť e-knihy do čítačky a mobilu zadarmo Literatura pro 3.ročník středních škol - Učebnice PDF. E knihy zadarmo L. Andree, J. Dvořák, M. Fránek, K. Srnská, A. Štěpánková, V. Tobolíková.