Suprotterbin Diaschultifi

Čítanka 9.r. ZŠ a víceletá gymnázia - učebnicePDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Lederbuchová L.,Stehlíková M.Řada moderních učebnic s využitím prvků vnější integrace zpracovaná s ohledem na současné trendy ve výuce mateřského jazyka a literatury. Učebnice věnují zvýšenou pozornost propojování a systemizaci jednotlivých poznatků, orientují se jednak na tematické propojení různých typů textů, jednak na propojení jednotlivých složek předmětu český jazyk a literatura. V nižších ročnících podporují především rozvíjení základních čtenářských kompetencí, ve vyšších ročnících se mohou stát podnětem pro vyhledávání dalších informací (odkazy na internet, propojení s internetovými stránkami nakladatelství, slovníčky v závěru jednotlivých publikací). Nedílnou součástí učebnice jsou i obrazové materiály posilující souvislosti s výtvarnou výchovou a audionahrávka obsahující jak texty, tak i hudební ukázky kontextově propojené s čítankou. Čítanka je komponovaná jako výběrová, převažují texty prozaické, zastoupeny jsou i drama a lyrická poezie. V čítance se nachází minimum metatextů, náměty pro interpretační analýzu jsou obsaženy v Příručce učitele. Součástí čítanky je i slovníček základních literárněvědných pojmů. Od sedmého ročníku je zařazen i chronologický přehled autorů, na webových stránkách nakladatelství je podrobný slovníček autorů určený jak učitelům, tak i žákům. Po tematických celcích je řazen speciální blok nazvaný Hledání souvislostí, obsahující prvky vnější integrace, odkazy do ostatních především estetickovýchovných předmětů. Společně s navozeným kulturně historickým kontextem blok umožňuje hledání a nalézání vztahů. Na Hledání souvislostí vždy navazuje blok nazvaný Můžete si přečíst přinášející náměty pro další četbu dětí. Učebnice jsou organicky doplněny texty na internetových stránkách nakladatelství. Čítanka je členěna na základní část a na tzv. lištu. Informace na liště jsou orientované především na estetické a kontextové působení na žáka.


Anotace Píruka pro uitele obsahuje krom metodických návod a doporuení k ítance a pracovnímu seitu velmi uitený pomocný aparát slovníek literárních pojm slovníek autor seznam doporuené odborné literatury rejstík ilustrátor uební plán apod.. Snímky vědec. Objednávejte knihu ítanka 6 pro Z a víceletá gymnázia uebnice v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Z a víceletá gymnázia uebniceZboí.czítanka 9 pro základní koly a víceletá gymnázia Ladislava Lederbuchová176 260 K.


Seznamte se blíe s novou generací uebnic a pracovních seit pro 2. Prvky stylu 4. ročník edice a bílé. Vechny informace o produktu Pírodopis 9. Oveno zákazníky.559 KSklademUebnice na kadý pedmt Skladem na naem eshopuknihydobrovsky.czucebniceMáme uebnice pro vechny roníky i pedmty. Je C lepší než C ++. Kniha Testy 2020 z eského jazyka pro áky 9. 2.st.Z eský jazyk a literatura. pro gymnázia pro SO a SOU. Union College (Nebraska). Bleskové dodání osobní odbr ZDARMA a dárky za nákup. V ítance se nachází minimum metatext námty pro interpretaní analýzu jsou obsaeny v Píruce uitele. Nae cena s DPH. Název Djepis 7 pro Z a víceletá gymnázia uebnice Autor 85584 EAN 85584 Více informací od 151 K Koupit nejlevnji. Máte vybrané filtry ítanka jazykové uebnice. ítanka 7 pro Z a víceletá gymnázia Uebnice ítanka 7 pro Z a víceletá gymnázia Uebnice.

Mořská věda videa.Stvoření vědy hnutí.


Eknihy po česku PDF Čítanka 9.r. ZŠ a víceletá gymnázia - učebnice PDF. Knihy online pro studenty Lederbuchová L.,Stehlíková M..