Suprotterbin Diaschultifi

Interaktivní matematika 4 - domácí verzePDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Jana Vosáhlová, Marie ŠírováInteraktivní matematika 4 – domácí verze je ideální pomocník pro zaměstnané rodiče. Je určená k procvičování a opakování matematiky na domácích počítačích, přičemž využívá všech předností elektronické formy. Výsledkem je tak publikace všestranně rozvíjející matematické dovednosti za pomoci pohyblivých obrázků a zvuků, které samy lákají ke hře s čísly. Praktická je možnost okamžité kontroly výsledků. Práce s Interaktivními matematikami je intuitivní, zvládne ji i méně zkušený uživatel počítače. Interaktivní matematika 4 – domácí verze obsahuje: • pracovní sešity, ve kterých najdete cvičení z oblíbených Matematických …minutovek převedená do digitální podoby (plně odpovídá tištěné podobě, a tak lze pracovat s oběma učebnicemi zároveň), • řadu dalších, zcela originálních cvičení založených na hře s čísly a obrázky, • matematické a logické hry využívající přirozené dětské soutěživosti a hravosti, • testy umožňující ověření získaných dovedností. Domácí verze oproti školní verzi Interaktivní matematiky neumožňuje: • kontrolovat výsledky hromadně (odkrývají se pouze jednotlivě), • využívat výkladů (nejsou v domácí verzi obsaženy), • nainstalovat si Interaktivní matematiku na více než jedno zařízení. Domácí verze je funkčně uzpůsobena pro pohodlné použití na domácím počítači. Interaktivní matematika 4 je vytvořena v programu ActivInspire (je k učebnici přiložen). Obsah: Násobení a dělení dvojciferného čísla číslem jednociferným Dělení se zbytkem Počítáme se závorkami Násobení a dělení do tisíce zpaměti Písemné sčítání a odčítání do tisíce Přirozená čísla do milionu Sčítání a odčítání zpaměti do milionu „Hříčky“ s římskými číslicemi Písemné sčítání a odčítání do milionu Pořadí výpočtů Násobení a dělení do milionu zpaměti Písemné násobení Písemné dělení jednociferným dělitelem (beze zbytku) Písemné dělení se zbytkem Zlomky Souhrnná cvičení


Interaktivní matematika 3 domácí verze obsahuje pracovní seity ve kterých najdete cviení z oblíbených Matematických minutovek pevedená do digitální podoby pln odpovídá titné podob a tak lze pracovat s obma uebnicemi zároveDomaci procvicovani matematika 4 Nejrychlejí.CZhttpsnejrychlejsi.czdomaci procvicovani matematika 4Tituly Domácí procviování matematika 2. Interaktivní matematika 4 domácí verze je ideální pomocník pro zamstnané rodie. Interaktivní matematika 1 Domácí verze. Výsledkem je tak publikace vestrann rozvíjející matematické dovednosti za pomoci pohyblivých.


roník procviují vekerou látku probíranou. roník procviují vekerou látku probíranou v hodinách matematiky Z. Matematické píklady jako geometrické útvary poítání po desítkách rozklad ísla nebo zaokrouhlování. Interaktivní matematika 4 domácí verze je ideální pomo. Interaktivní matematika 2 domácí verze obsahuje pracovní seity ve kterých najdete cviení z oblíbených Matematických minutovek pevedená do digitální podoby pln odpovídá titné podob a tak lze pracovat s obma uebnicemi zárove adu dalích zcela originálních cviení zaloených na he s ísly a obrázky matematické a logické hry. Produkt byl úspn pidán do nákupního koíku. Akreditované certifikační programy PMP. Školní knihy v Tamil Nadu. Interaktivní matematika 4 kolní verze je materiálem pro vya. Interaktivní matematika 1 domácí verze je ideální pomocník pro zamstnané rodie. Nejnií ceny 450 výdejních míst 99 spokojených zákazník. Je urená k procviování a opakování matematiky na domácích poítaích piem vyuívá vech pedností elektronické formy. Je urená k procviování a opakování matematiky na domácích poítaích piem vyuívá vech pedností elektronické formy. asový plán Matematika 4 a Zajímavé poítání asový plán Matematika 5 a Uitené poítání Elektronické didaktické testy pro pípravu na pijímací zkouky na S z eského jazyka . Literární období Časová osa Americká literatura. Hnědý medvěd hnědý medvěd digitální kniha. Jaká pracovní místa můžete dostat s mírou politologie. Obsah Základní verze Monost promítání na interaktivní tabuli. nteraktivní matematika 3 kolní verze je materiálem pro výuku Matematiky a jejích aplikací piem vyuívá vech pedností elektronické formy. Je alliant mezinárodní univerzitní APA-akreditované.

Tenby Mezinárodní učitel školy plat.


Ako získať a čítať elektronické knihy? Interaktivní matematika 4 - domácí verze PDF. E-knihy PDF ve vaší dlani Jana Vosáhlová, Marie Šírová.