Suprotterbin Diaschultifi

Dějiny 19. století pro střední školy (učebnice)PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
S. Bolom-Kotari, L. Fasora, M. Hochel, V. Kaška, M. Markel, J. Šaur, M. VašíčekDruhý díl učebnicové řady pro výuku dějepisu na středních školách pokrývá období „dlouhého“ 19. století (1789–1914). Vysokoškolskými odborníky garantované zpracování se zaměřuje na zásadní a dlouhodobé změny vedoucí ke vzniku moderní společnosti a státu – zdaleka nezohledňuje pouze politické dějiny. Je doplněno řadou konkrétních příkladů, množstvím dobových ilustrací, fotografií, dějepisných map atd. Učebnicová sada nabízí nový pohled na středoškolskou výuku dějin 19. století: - Zvlášť se zaměřuje na dlouhodobé jevy, které měnily tradiční společnost na společnost moderní – těmto procesům (např. urbanizaci, revoluci, sociálnímu hnutí) jsou věnovány zvláštní tematické sondy. - Staví proti sobě odlišné pohledy na historické události, čímž ukazuje minulost jako neuzavřenou. - Zohledňuje ve středoškolských učebnicích opomíjená, a přitom zásadní témata (např. sekularizaci a lidovou zbožnost, proměnu krajiny v souvislosti s industrializací atd.). - K tradičním tématům, jako jsou česko-německé národnostní vztahy, Francouzská revoluce, budování koloniálních říší atd., přistupuje kriticky a se zohledněním různých pohledů. - Dokládá obecná tvrzení zcela konkrétními příklady, což usnadňuje porozumění problémům. - Texty doplňuje četnými dějepisnými mapami, dobovým obrazovým materiálem a obsáhlou čítankou historických dokumentů a textů. Obsah učebnice byl navržen, vytvořen a korigován předními historiky specializujícími se na problematiku 19. století. Učebnice je tvořena těmito tematickými celky: „Starý svět“ druhé poloviny 18. století Evropa v bouři: mezi revolucí a Napoleonem Hledání ztraceného řádu: 1815–1848 Proměna Evropy Moderní svět Publikace byla sestavena pro: studenty a učitele k výuce dějepisu na gymnáziích a středních odborných školách, širokou veřejnost se zájmem o dějiny 19. století. Učebnice a samostatně prodejný pracovní sešit Dějiny 19. století pro střední školy jsou vytvořeny v souladu s RVP pro gymnázia a RVP pro střední odborné vzdělávání. Díky chronologickému uspořádání témat lze s učebnicí a pracovním sešitem navázat na kteroukoli používanou učebnici dějepisu, systematické oddělení povinné (výkladové) linie od nepovinné (sledující širší souvislosti tématu) umožňuje jejich přizpůsobení potřebám dané třídy.


Vladimír aur. Stipendia pro studenty s jedním rodičem zemřelým. Moderní djiny pro S Uebnice Didaktis Kód DID2234. Pináí jak obsáhlý klí k úkolm pracovního seitu tak nap. AutorVydavatestvo Didaktis 2014 EAN 82234.


Evropa V 19 Století

Ukázka doxygen config souboru. Kniha Djiny 19. Naomi Oreskes Proč věřit vědě. Uebnice a pracovní seit Moderní djiny pro stední koly jsou vytvoeny v souladu s RVP pro gymnázia a RVP pro stední odborné vzdlávání. Film Harry Potter Series. 254 K Djiny 19.století pro stední koly Uebnice Vladimír aurcollegium. velmi zachovalá . Bleskové dodání osobní odbr Zdarma a dárky za nákup. Druhý díl uebnicové ady pro výuku djepisu na stedních kolách pokrývá období dlouhého 19. Uebnice se zamuje na djiny 20. Cena 150 K Prodávající Michaela Opltová Djiny 19. Uebnice díl první 2018 a pedchází titulm Djiny 19. Díky chronologickému uspoádání témat lze s uebnicí a pracovním seitem navázat na . Recenze Smashwords 2020. století pro S Uebnice Vladimír aur s 8 slevou v eshopu za 229 K v knihkupectví Booktook.cz4 Hodnocení 80229 KDjiny 19. Doprava Kontakt 602 323 181. století pro stední . Díky chronologickému uspoádání témat lze uebnicí a pracovním seitem navázat na kteroukoli pouívanou uebnici djepisu systematické oddlení povinné. Hodnocení a recenze Djiny 19. století neopomíjí ale ani nejnovjí události po roce 2001.

Jak se stát dobře v matematice Quora.


Internetová PDF knihy online poradna Dějiny 19. století pro střední školy (učebnice) PDF. Čtení PDF dokumentů S. Bolom-Kotari, L. Fasora, M. Hochel, V. Kaška, M. Markel, J. Šaur, M. Vašíček.

Svět Ve 2 Polovině 19 Století