Suprotterbin Diaschultifi

Technologie šití oděvů a prádla pro odborná učiliště



PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Hegerová



Ucelená řada učebnic oboru šití oděvů pro střední odborné školy je určena studentům se specifickými potřebami, konkrétně studentům s lehkým mentálním postižením. Do této řady patří tituly: Oděvní materiály, Technologie šití oděvů a prádla a Technologie výroby oděvů. Učebnice obsahují učivo všech tří ročníků oboru. Učebnice Technologie šití oděvů a prádla seznámí studenty se základy ručního a strojového šití, se způsoby žehlení, s bezpečností práce a ohranou zdraví při práci a s postupy šití některých druhů dámských a pánských oděvů. Obsahuje tyto hlavní kapitoly: Základní rozdělení oděvů a prádla, Základy šití, Druhy zapínání, Organizace práce při výrobě oděvů a prádla, Střihání textilií, Žehlení, Postup zhotovování součástí a dílů oděvů a prádla. Učivo doprovázejí fotografie a funkční ilustrace.


Uebnice se zamují na pedmty jako je matematika zempis eský jazyk djepis atd. Počítačový programátor platy Texas. Rhode Island College Jobs. COTC knihkupectví Promo kód. Popis produktu Odvní materiály pro odborná uilit a praktické koly Ucelená ada uebnic oboru ití odv pro stední odborné koly je urena studentm se specifickými potebami konkrétn studentm s lehkým mentálním postiením.


Fountas a Pinnell hodnocení PDF. zhotovování dámských odv a prádla z tkanin vybere vhodnou textilní a technickou pípravu pro od vní výrobek zná a pouívá zásady oet ování a údrby od v ovládá r zné druhy stroj a za ízení pouívaných p i výrob od v a prádla z tkanin. Dále prodáváme globusy kolní poteby a uebnice pro pedkoláky.Technologie ití a oprav prádlaseptima.cz110technologiesitiaopravpradla.htmlZámrem uebnice Technologie ití a oprav prádla je podat studentm základní informace spojené s provozem icích dílen ve zdravotnických a sociálních zaízeních.116 KSklademknizniklub.cz internetové knihkupectvíhttpsknizniklub.cz1499828technologiesitiodevuapradlaseptimaAnotace bohuel není k dispozici. Uebnice obsahuje tato témata icí dílna textilní materiály drobná píprava icí stroj základy ití pracovní postupy ehlení pi ití. Registrujte se zdarma a zante te hned. Fyzika pro 8. SVL62010INT. Uebnice Technologie ití odv a prádla seznámí studenty se základy runího a strojového ití se zpsoby ehlení s bezpeností práce a ohranou zdraví pi práci a s postupy ití nkterých druh dámských a pánských odv. Na naí kole je moné vybírat z tchto obor obor mechanikseizova obráb kov obor kadeník kucha íník obor sléva a obor cukrá. Odborné uilit. 2020 je knihovna na základ usnesení vlády R a zpísnní protiepidemických opatení na pátý stupe PES uzavena. Technologie ití a oprav prádla a Technologie úklidových prací. Uebnice pro výuku cizích jazyk. Dále prodáváme globusy kolní poteby a uebnice pro pedkoláky.Technologie ití odv a prádla pro odborná uilithttpsucebnicemapy.cztechnologiesitiodevuapradla8663.htmlNabízíme uebnice pro základní a stední koly gymnázia a uilit. Objednávejte knihu Odvní materiály pro odborná uilit a praktické koly v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Zámrem uebnice Technologie ití a oprav prádla je podat studentm základní informace spojené s provozem icích dílen ve zdravotnických a sociálních zaízeních. Cílem uebnice Odvní. Ucelená ada uebnic oboru ití odv pro stední odborné koly je urena studentm se specifickými potebami konkrétn studentm s lehkým mentálním postiením. Uebnice Technologie ití odv a prádla seznámí studenty se základy runího a strojového ití se zpsoby ehlení s bezpeností práce a ohranou zdraví pi práci a s postupy ití nkterých druh dámských a pánských odv .

Ensign College bakalářské stupně.


Elektronické knihy Technologie šití oděvů a prádla pro odborná učiliště PDF. Elektronické knihy epub PDF Hegerová.