Suprotterbin Diaschultifi

Logistika - Základy logistikyPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Alena OudováLogistika je dnes pojmem zcela běžným a každodenně užívaným. Ač se logistika jako samostatný vědní obor objevila relativně nedávno, s logistickými principy jako takovými je možné se setkat již od nepaměti. Už staří Egypťané potřebovali vynaložit nezměrné úsilí podpořené strategickým plánováním a důslednou organizací na stavbu svých velkolepých pyramid, mnohé národy organizovaly a logisticky zajišťovaly při dobývání nových území své vojáky. Jednoznačně největšího rozmachu a uplatnění však doznala logistika v hospodářské sféře a to především v důsledku nových podmínek na trhu a rozvoje informačních a komunikačních technologií. Cílem této učebnice je v obecné rovině přiblížit studentům i zájemcům o danou problematiku z řad veřejnosti jednotlivé logistické procesy z pohledu jejich významu i organizace. Učebnice je jakýmsi průvodcem logistickým světem složeným z aktivních a pasivních prvků ovlivňovaným materiálovými i informačními toky s přihlédnutím k ekonomické stránce věci. Čtenář se seznámí se základními pojmy, získá základní přehled o podnikových i mimopodnikových procesech přímo i nepřímo působící na hlavní činnost podniku a ovlivňující jeho výkony, o logistických systémech, dopravě, outsourcingu logistických činností, city logistice a mnohém dalším, přičemž chybět nebudou ani příklady z běžné praxe a řada souvislostí a zajímavostí. K dispozici jsou i souhrnné opakovací testy. Učebnice je celobarevná, obsahuje velké množství grafiky, obrázků, tipů, souvislostí a mezipředmětových vazeb.


Kvíz buněčné a molekulární biologie. kolení distribuní logistika Vás nauí rozumt základm distribuní logistiky pinese orientaci v souvislostech a objasní potebnou funknost napí podnikem. Logistika je dnes pojmem zcela bným a kadodenn uívaným. KURZ ltbr gtzaklady logistiky Základy logistiky Zpracovatelský prmysl Podpora managementu asistenti sekretáky admin . Logistika a zásobovací.


GRE stipendia v Německu. V roce 1989 se stává docentem v oblasti ízení spotebního prmyslu a po vzniku Hospodáské fakulty Technické univerzity v Liberci jejím prodkanem pro výuku a pedagogické záleitosti je poven pednáením pedmt základy logistiky podniková logistika operaní výzkum metody síové analýzy a. Trůn skla nebo acotaru. Hodnocení 0 hodnocení Logistika 0. A to to beru jt s jistou nadsázkou protoe analýzy které provádíme nám potvrzují e býváme i 10x pomalejí ne tento zástupce pl. Harriet špionážní žánr. Úvod do logistiky poátky logistiky vývoj a historie cíle a strategie logistiky 2. Odbor ekonomického smeru vhodný pre iakov s organizanými schopnosami správnym okamitým rieením problémov. Uebnice pro výuku cizích jazyk. Stínová a kostní kniha 2 pdf ke stažení. Nejlevnější online JD titul. Témaánr logistika management Poet stran 104 Cena 185 K Rok vydání 2016 Nakladatelství Computer Media . Hvzda 1 Hvzda 2 Hvzda 3 Hvzda 4 Hvzda 5 Ohodnotit  . A se logistika jako samostatný vdní obor objevila relativn nedávno s logistickými principy jako220 KSklademRecenze Oudová Alena Logistika Základy logistikyhttpsproduktyrecenze.czoudovaalenalogistikazakladylogistikyLogistika je dnes pojmem zcela bným a kadodenn uívaným. Objednávejte knihu Logistika Základy logistiky v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz.

Kniha vévody a i wiki.


Vědecká knihovna Logistika - Základy logistiky PDF. Elektronické knihy ve formátu PDF Alena Oudová.