Suprotterbin Diaschultifi

Informatika a výpočetní technika pro SŠ - Teoretická učebnicePDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Roubal PavelKompletní látka pro nižší i vyšší úroveň státní maturity. Informatika a výpočetní technika pro střední školy: - je inovovaný soubor učebnic pro gymnázia, střední odborné školy i učiliště - přehledně rozčleňuje kompletní látku potřebnou pro nižší i vyšší úroveň státní maturity z předmětu informatika - nabízí stručný, ale obsažný výklad, příklady a cvičení různého rozsahu - obsahuje související zajímavosti a tipy na doplňkové informační zdroje - je orientovaná na moderní operační systémy, neomezuje se přitom na jedno konkrétní programové vybavení - soustřeďuje se na pochopení principů fungování aplikací, ne na mechanické naučení nabídek a příkazů - poskytuje dostatek zajímavých informací, podnětů a motivujících úkolů i pro velmi nadané žáky Teoretická učebnice - srozumitelně vykládá základní pojmy z oblasti informatiky, jejichž pochopení umožňuje efektivní práci s informacemi nejen na počítačích - osvětluje principy fungování sítí a přenosu dat, neopomíjí uživatelské a spotřebitelské hledisko - učí bezpečnému nakládání s daty, poukazuje na možná rizika práce s počítačem - věnuje se etickým zásadám a právním normám souvisejícím s informatikou, reklamou a elektronickými médii obecně - respektuje rámcový vzdělávací program pro gymnázia a katalog požadavků k maturitní zkoušce - seznamuje žáky s možnostmi i úskalími elektronických webových aplikací, elektronické komunikace a sociálních sítí Na knihu navazuje samostatná Praktická učebnice Cílem praktické učebnice je více než pouhý výklad, jak používat jednotlivé programy. Kniha především naučí žáky při využívání výpočetní techniky přemýšlet, dodržovat tradiční zásady typografie, kompozice a etiky. Věnuje se psaní a úpravě dokumentů, retušování fotografií, tvorbě koláží, animaci a střihu videa, ale také užití funkcí v tabulkovém procesoru, vizualizaci dat či správě databází a základům programování. O autorovi: Pavel Roubal, dlouholetý středoškolský učitel a lektor výpočetní techniky, správce sítě a programátor, je autorem mnoha knih včetně několika učebnic pro střední školy i příruček pro školení učitelů. Působí jako člen RVP panelu VUP pro aktualizaci rámcových vzdělávacích programů pro základní školy a gymnázia a spolupracuje na tvorbě maturitních katalogů, dále také jako autor a revizor textových otázek k státní maturitě.


Informatika a výpoetní technika pro S Teoretická uebnice. Nejlepší školní čtvrti v Dallasu. Ideální gymnázium a vysoká škola. Computer Press. Právníci bez hranic Internship. Informatika a výpoetní technika pro stední koly je inovovaný soubor uebnic pro gymnázia stední odborné koly i uilit pehledn rozleuje kompletní látku potebnou pro nií i vyí úrove státní maturity z pedmtu informatika nabízí struný ale obsaný výklad píklady a cviení rzného rozsahu obsahuje související zajímavosti a.


Pavel Roubal Informatika A Výpočetní Technika Pro Střední Školy

Ueti nákupem levných uebnic informatiky z druhé ruky.. Informatika a výpoetní technika pro stední koly. Cílem praktické uebnice je více ne pouhý výklad jak pouívat jednotlivé programy. Vechny informace o produktu Informatika a výpoetní technika pro S teoretická uebnice Roubal Pavel porovn . Teoretická uebnice. Uebnice Roubal P. Informatika a výpoetní technika pro s teoretická uebnice Pavel Roubal kupte knihu pohodln a za skvlou cenu se slevou hned te na Knihkupec.com. IU Sorority Rush 2021. Lze zaslat pomocí kurýrní sluby DPD za 129K. Masters v psychologii Jobs Reddit.

MTG nemůže vyhledat knihovnu.


E-knihy ke stažení PDF Informatika a výpočetní technika pro SŠ - Teoretická učebnice PDF. Audio knihy zdarma Roubal Pavel.