Suprotterbin Diaschultifi

Italština pro samouky a věčné začátečníky + mp3PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Eva Ferrarová, Miroslava Ferrarová, Vlasta PospíšilováPublikace obsahuje 40 lekcí, celkem sedm z nich je opakovacích. Lekce začínají moderními a autentickými krátkými texty, které jsou zaměřeny především na hovorový jazyk. V učebnici najdete oddíl Frazeologie, věnovaný obtížnějším frázím z výchozího textu, dále naleznete výklad gramatiky. Probrané učivo si osvěžíte pomocí cvičení, slovíčka najdete jednak v každé lekci, ale i v souhrnném slovníku na konci knihy. Součástí učebnice je CD s nahrávkou namluvenou rodilými mluvčími. MODERNÍ, PRAKTICKÁ, PŘÍNOSNÁ Učte se současnou italštinu! Zábavně a zajímavě! S atraktivní učebnicí! Publikace obsahuje 40 lekcí, včetně 7 lekcí opakovacích. Italský text Slavné osobnosti s překladem do češtiny vás seznámí s řadou význačných osobností italského původu. Díky rubrice Víte, že… si rozšíříte znalosti italských reálií, oddíl A ještě něco navíc… doplní informace k tématu lekce. Jistě oceníte oddíl Frazeologie, věnovaný obtížnějším frázím z výchozího textu, dále pak naleznete výklad gramatiky. Pestrá a živá cvičení napomohou upevnit novou slovní zásobu a gramatiku. Vtipné obrázky přispějí k lepšímu zapamatování probírané látky. Na konci učebnice jsou zařazeny souhrnné abecedně řazené slovníky česko-italský a italsko-český, přehled časování sloves, přehled nejčastěji používaných předložek a předložkových výrazů a gramatika pro studenty, kteří si chtějí prohloubit svoje znalosti. Nahrávka obsahuje texty o slavných osobnostech, slovíčka, frazeologii a poslechová cvičení. Namluvila ji čtveřice rodilých mluvčích a přispěje k úspěšnému zvládnutí výslovnosti a nácviku porozumění mluvené italštině. Po prostudování učebnice dosáhnete úrovně B1 Evropského referenčního rámce. Kniha je vhodná pro samouky, ale poslouží všem, kteří se studiem italštiny začínají v různých typech škol. O autorkách: Mgr. Miroslava Ferrarová se narodila v Itálii, kde ukončila středoškolské studium na Liceo scientifico Scacchi v Bari. V České republice vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy obor politologie/italština a od září 2006 pracuje na Katedře románských jazyků Fakulty mezinárodních vztahů na VŠE v Praze. Je autorkou ilustrovaného slovníku 1?000 italských slovíček, spoluautorkou publikace 2?000 nejpoužívanějších italských slov a Učebnice současné italštiny 1. a 2. díl. Mgr. Vlastimila Pospíšilová je dlouholetou členkou Katedry románských jazyků VŠE v Praze, obor italština-francouzština. Absolvovala řadu stáží pro vysokoškolské učitele na italských a francouzských univerzitách (Milán, Perugia, Bari, Grenoble, Paříž atd.). Je spoluautorkou mnoha skript, učebnic a slovníků, například: Francouzsko-český a česko-francouzský slovník, Česko-italský a italsko-český hospodářský slovník, 2?000 nejpoužívanějších italských slov, Učebnice současné italštiny 1. a 2. díl. PhDr. Eva Ferrarová, PhD., žila dvacet let v Itálii, kde vystudovala Fakultu cizích jazyků na Universitá degli Studi di Bari. Po návratu do České republiky v roce 1994 pracovala, kromě jiného, na Magistrátu hl.?m. Prahy ve funkci vedoucí oddělení zahraničních vztahů a posléze jako vedoucí oddělení vzdělávání. Zabývá se aktivně problematikou genderové rovnosti ve veřejné správě. Je spoluautorkou Česko-italského a italsko-českého hospodářského slovníku, publikace 2?000 nejpoužívanějších italských slov a Učebnice současné italštiny 1. a 2. díl. Je také autorkou italské kuchařky. V současné době pracuje na Ministerstvu vnitra České republiky.


Italský text Slavné osobnosti s pekladem do etiny vás seznámí s adou význaných osobností italského pvodu.Recenze Italtina pro samouky a vné zaáteníky mp3Doma ihttpsknihy.heureka.czrecenzeUivatelské hodnocení a recenze na Kniha Italtina pro samouky a vné zaáteníky mp3Doma i ve t. Je latina nebo španělština jednodušší učit se. Zobrazit celý popis a parametry. Doma i ve tíd zábavn a zajímav.


Italština Pro Samouky

porovnání cen hodnocení a recenze Italtina pro samouky a vné zaáteníky mp3Doma i ve t.4.7 Hodnocení 9427 hodnocení produktu494 KNení sklademItalstina pro samouky online Sleviste.czhttpssleviste.czitalstina pro samouky onlineItaltina pro samouky Kniha 2 CD Oblíbená uebnice pro samouky obsahuje italskou mluvnici slovní zásobu v rozsahu asi 2500 slov frazeologii a výslovnost. Kniha je vhodná pro samouky ale poslouí vem kteí se studiem panltiny zaínají v rzných typech kol. Kupte knihu Anglitina pro samouky a vné zaáteníky CD MP3 collegium s 11 slevou za 413 K v oveném obchod. Bazar onlineantikvariát. Zaměstnání v zahraničí s vízem. Italtina pro samouky a vné zaáteníky Eva Ferrarová Miroslava Ferrarová Vlastimila Pospíilová Publikace obsahuje 40 lekcí celkem sedm z nich je opakovacích. Synonymum školy. Italtina pro samouky Renata Skoupá sken druhý.zip. Srovnejte ceny pette si recenze najdte podobné produkty a písluenství.5 Hodnocení 100Italtina pro samouky a vné zaáteníky MP3 Academiahttpsacademia.czitalstinaprosamoukyavecnezacatecnikymp3Italtina pro samouky a vné zaáteníky MP3. Ovený výrobce Edika dtského zboí panltina pro samouky a vné zaáteníky mp3. Italtina pro samouky a vné zaáteníky Italtina pro samouky vychází ve dvou verzích Publikace s ISBN 01081 je doplnna audionahrávkou v MP3. Uebnice obsahuje celkem 40 lekcí obsahujících pehled slovní zásoby výklad gramatiky frazeologii cviení s. Správa Uměleckého umění.

Invisible Man shrnutí PDF ke stažení zdarma.


databáze knih Italština pro samouky a věčné začátečníky + mp3 PDF. Knihy, metodiky, články ve formátu PDF Eva Ferrarová, Miroslava Ferrarová, Vlasta Pospíšilová.