Suprotterbin Diaschultifi

Super! 2 Učebnice a pracovní sešit (Němčina jako druhý cizí jazyk)PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
G. Neuner a kol.Učebnice a pracovní sešit s audio CD, české vydání. Učebnice Super! je určená pro žáky středních škol a víceletých gymnázií, kteří se učí němčinu jako druhý jazyk. Učebnice má schvalovací doložku MŠMT. Učebnicová řada Super! je určena studentům středních škol a žákům víceletých gymnázií a vede ve třech dílech na úroveň B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Kniha je tištěna barevně, pracovní sešit je tištěn dvoubarevně (černá a modrá barva). Vložené audio-CD obsahuje všechny nahrávky k pracovnímu sešitu. Má schvalovací doložku ministerstva školství.Koncepce učebnice se soustředí na žáka z českého prostředí (v pojetí gramatiky, slovní zásoby, fonetiky i reálií). Učebnice vychází ze znalostí a zkušeností, které žáci získali ve vyučování prvního cizího jazyka a češtiny. Učebnice má integrovaný pracovní sešit. Na vloženém CD jsou nahrávky k fonetickým cvičením a k tréninku dovedností (poslech). Každý díl obsahuje 15 lekcí rozdělených do 5 modulů. Super! nabízí: - atraktivní témata a texty pro mládež - přehlednou gramatiku s českými komentáři, která je systematicky vystavěná ve třech stupních: - gramatická okénka nově probíraných jevů v průběhu lekce - gramatické shrnutí učiva na konci lekce - souhrnný přehled gramatiky v závěru učebnice - na začátku každého modulu vstupní stranu s obrazovým materiálem a cvičeními k rozmluvení (od začátku průběžná příprava na ústní zkoušky – popis obrázku) - v prvním modulu úvod do výslovnosti a pravopisu německého jazyka, v němž se žáci postupně seznamují s novými hláskami a odlišným psaním hlásek, které již znají z češtiny - pestrou nabídku fonetických cvičení s důrazem na kontrastivní přístup, nahrávky na vloženém CD - v závěru každé lekce shrnující cvičení s klíčem ke gramatickým jevům a komunikačním prostředkům (klíč a kontrolní nahrávky na www.hueber.cz) - trénink řečových dovedností a systematickou přípravu na novou maturitu - na konci modulu zajímavosti a projekty zaměřené na české, německé a rakouské reálie na pozadí společného kulturního a historického kontextu - nové prvky v mezipředmětových vztazích, např. propojení fonetických cvičení s geografií německy mluvících zemí - k rozmluvení žáků audioorální cvičení, které slouží automatizaci probraných komunikačních prostředků - německo-český slovníček podle lekcí, rozdělený vždy do dvou částí na produktivní (aktivní) a receptivní (pasivní) slovní zásobu - testy a sebeevaluaci podle požadavků SERR V učebnici naleznete následující moduly: 6. Arbeit und Freizeit 7. Menschen und Gesundheit 8. Schule und Berufe 9. Medien und Freizeit 10. Natur und Umwelt


Fremdsprache. Uebnicová ada Super je urena studentm stedních kol a ákm víceletých gymnázií a vede ve tech dílech na úrove B1 Spoleného evropského referenního rámce pro jazyky. Uebnice a pracovní seit s audio CD eské vydání. 36900 K do koíku skladem 1 kus SEVT kód Super 1 uebnice a pracovní seit CD Nmina j. Vzhledem k pestré palet témat a druh text nap. Prima A1díl 2 Nmina jako druhý cizí jazyk uebnice.


Super 2

Super 2 Uebnice a pracovní seit Nmina jako druhý cizí jazyk 2 442 K skladem DO KOÍKU. vydání 240 stran vetn audio CD broovaná malé otlaky na obálce uvnit výborný stav. Zobrazit galerii. Heureka.cz vám poradí jak vybírat Uebnice. Kresba online. 16900 K do koíku skladem 1 kus SEVT kód Genau 2 uebnice s PS CD. Kupte knihu Prima A2díl 2 Nmina jako druhý cizí jazyk uebnice Friederike Jin Lutz Rohrmann Grammatiki Rizou s 14 slevou za 195 K v oveném obchod. Nmina jako druhý cizí jazyk. 2A2 uebnice a pracovní seit CD zdarma od Sara VicenteCarmen Cristache ? . Nejlepší prodejci.Textbook online test. Studijní materiál Certifikace PSM. iroký výbr uebnic pracovních seit metodických píruek klí slovník a didaktických pomcek v eshopu . 15900 K do koíku skladem 5 kus SEVT kód Prima A2 díl 3 uebnice. Magistr v criminologii online Kanada. Kniha je titna barevn pracovní seit je titn dvoubarevn erná a modrá barva. Příklady případů občanského práva. Ty trubice Missouri Star Quilt Company. Super 2 CD zum Kursbuch CZ.

Homeschooling statistiky UK 2021.


E-knihy komplet v PDF Super! 2 Učebnice a pracovní sešit (Němčina jako druhý cizí jazyk) PDF. Dobré knihy PDF G. Neuner a kol..

Popis Obrázku Němčina